Fizika villamosmérnököknek I.

Fizika villamosmérnököknek I.

Szak: villamosmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI003_1
Óraszám: 4+2+0
Kreditpont: 4
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:
A hallgatók megismerkednek a fizika néhány fontos területével azért, hogy a szakmai tárgyakhoz kellő alaptudományi ismeretekkel rendelkezzenek.
 
Tantárgy tartalma:
 • A természettudományos gondolkodás kialakulása, célja és haszna
 • Kinematika
 • Newton törvényei
 • A dinamika tömegpontra vonatkozó törvényei
 • Pontrendszerek és a merev test mozgásának dinamikája
 • Deformálható testek
 • Rezgőmozgások
 • Hullámmozgás és hangtan
 • A termodinamika főtételei és néhány alkalmazásuk
 • Termodinamikai állapotváltozások
 • Geometriai optika
 • Fizikai optika
 • Elektromos és mágneses terek
 • Töltött részecskék mozgása elektromos és mágneses terekben.

Kötelező irodalom:

Berta Miklós, Farzan Ruszlán, Giczi Ferenc, Horváth András: Fizika Villamosmérnököknek I. (UNIVERSITAS KHT, Győr, 2006)
A jegyzet elektronikus változata: http://jegyzet.sze.hu

Az előadás prezentációi: http://jegyzet.sze.hu

Berta M., Czéh Sz., Giczi F.: Elemi fizikai példatár, SZE_MTK, 2013, ISBN 978-963-7175-83-1, http://www.tankonyvtar.hu

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!