Atomenergia felhasználása és környezeti hatásai

Atomenergia felhasználása és környezeti hatásai
 
Szak: környezetmérnök (kötelezően választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI009_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: Műszaki kémia (NGB_KM001_1) és Környezetünk fizikája (NGB_FI004)
 
Oktatás célja:
Alapismeretek elsajátítása a nukleáris technológia és atomenergetika területén
 
Tantárgy tartalma:
  • A nukleáris energia szerepe, jelentősége a XXI. században
  • Alapismeretek összefoglalása (magbomlások, radioaktív sugárzások, különleges magreakciók)
  • A nukleáris fűtőanyag ciklus
  • Az atomreaktorok típusai és fejlesztésük tendenciái
  • Az atomreaktorok üzemviteli és biztonságtechnikai jellemzői
  • A Paksi Atomerőmű felépítése, üzemvitele, biztonsági és sugárvédelmi rendszere
  • A radioaktív kontamináció-dekontamináció, szerkezeti anyagok korróziója és korrózióvédelme
  • Atomerőművek radionuklid kibocsátásai a környezetbe
  • Radioaktív hulladékok osztályozása
  • Radioaktív hulladékok kezelése, átmeneti és végleges elhelyezése
 
Kötelező irodalom:
Németh Z.: Radiokémia és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.
 
Ajánlott irodalom:
Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika, Műegyetemi Kiadó, Bp. 1997.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-MTK 2018. július 14. 14:00 - 17:00
Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!