Nukleáris technológia

Nukleáris technológia
 
Szak: villamosmérnök, mérnökinformatika, mechatronika mesterszak (választható tantárgy)
Neptun kód: NGM_FI006_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---

Oktatás célja:
A nukleáris technológiai alkalmazások, illetve a hozzákapcsolódó szakismeretek elsajátítása.
 
Tantárgy tartalma:
 • Alapismeretek összefoglalása (atommag felépítése, magbomlások, radioaktív sugárzások, energiaforrások és energiatermelés).
 • A radioaktív sugárzás hatása az anyagra (fizikai, kémiai és biológiai hatás).
 • Különleges magreakciók (maghasadás, magfúzió, radioaktív izotópok előállítása).
 • Reaktortípusok, felépítésük, működési elvük.
 • Az atomerőművek biztonsága (biztonsági követelmények, az üzemzavar és a baleset fogalma, a mélységben tagolt védelem, kockázat).
 • Az urántechnológia (bányászat, ércfeldolgozás, izotópdúsítás, fűtőelemgyártás, reprocesszálás).
 • A reaktortechnikában használatos anyagok (üzemanyagok, szabályozó anyagok, szerkezeti anyagok, hűtőközeg stb.).
 • Az atomerőművi szerkezeti anyagok korróziós és kontaminációs folyamatai.
 • A kontamináció és a dekontamináció vizsgálati módszerei (laboratóriumi vizsgálati eljárások, félüzemi modellrendszerek, szabványosított vizsgálati eljárások).
 • Dekontaminációs eljárások alkalmazása (mechanikai (fizikai) dekontaminációs módszerek, kémiai dekontaminációs eljárások, elektrokémiai dekontamináció).
 • Nukleáris létesítmények felszámolása.
 • A radioaktív hulladékkezelés és tárolás.
 • A radioaktivitás nem-energetikai célú felhasználása I. (ipari alkalmazások).
 • A radioaktivitás nem-energetikai célú felhasználása II. (mezőgazdasági és környezetvédelmi alkalmazások).
 
Irodalom:
Nagy L. Gy., Nagyné L. K.: Radiokémia és izotóptechnika, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
Németh Z.: Radiokémia és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1996.
Csom Gy.: Atomerőművek üzemtana I. kötet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
Varga K., Szabó A., Buják R.: Radioaktív szennyeződések atomerőművekben. A kémia újabb eredményei 97. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.
Wojnárovits L.: Sugárkémia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007

 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!