Műszaki Kémiai Laboratóriumi Gyakorlat

Műszaki Kémiai Laboratóriumi Gyakorlat
 
Neptun kód: NGB_FI015_1
Óra szám (óra/hét): 0+0+2
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: Műszaki kémia NGB_KM001_1

Szak: építőmérnök, gépészmérnök, műszaki menedzser, műszaki szakoktató, járműmérnök (választható tárgy)

Oktatás célja:

A tantárgy célja a mérnöki gyakorlatban alkalmazható kémiai laboratóriumi alapismeretek megismertetése a hallgatókkal.


Tantárgy tartalma:
  • Biztonságtechnikai és munkavédelmi oktatás.
  • Általános laboratóriumi ismeretek, a laboratóriumi munka követelményei, eszközei, módszerei.
  • pH-, vezetőképesség és sűrűségmérési módszerek (areométer, piknométer, Mohr-Westphal módszer) alkalmazása a mérnöki gyakorlatban előforduló különböző folyadékelegyek esetén.
  • A fűtési rendszerek vizének minőségi vizsgálata, a kazánkőréteg kialakulásáért felelős vízkeménységet okozó ionok meghatározása.
  • A mérnöki gyakorlatban előforduló savas és lúgos jellegű anyagok jellemzése és koncentrációjának meghatározása titrálással.
  • Az építőipar és az autóipar területén alkalmazandó alapvető műanyag és gumifélék minőségi azonosítása.
  • Vas- és mangántartalmú minták elemzése spektrofotometriás módszerrel.

Kötelező irodalom:
Balogh, L., Rusz, L., Vízi, B., Zábó, M., Welther, K.: Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok. Veszprém, 1994.
Kovács, I., Nyulászi, L., Fekete, Cs., Könczöl, L., Terleczky, P.: Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok. BME, Budapest, 2012.

Ajánlott irodalom:
Lesny, J., Simon, G., Végh, D.: Általános kémia. Universitas Győr KHT, 2002.
Berecz, E.: Kémia műszakiaknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00
Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28. 13:30 - 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!