Műszaki Kémiai Laboratóriumi Gyakorlat

Műszaki Kémiai Laboratóriumi Gyakorlat
 
Neptun kód: NGB_FI015_1
Óra szám (óra/hét): 0+0+2
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: Műszaki kémia NGB_KM001_1

Szak: építőmérnök, gépészmérnök, műszaki menedzser, műszaki szakoktató, járműmérnök (választható tárgy)

Oktatás célja:

A tantárgy célja a mérnöki gyakorlatban alkalmazható kémiai laboratóriumi alapismeretek megismertetése a hallgatókkal.


Tantárgy tartalma:
  • Biztonságtechnikai és munkavédelmi oktatás.
  • Általános laboratóriumi ismeretek, a laboratóriumi munka követelményei, eszközei, módszerei.
  • pH-, vezetőképesség és sűrűségmérési módszerek (areométer, piknométer, Mohr-Westphal módszer) alkalmazása a mérnöki gyakorlatban előforduló különböző folyadékelegyek esetén.
  • A fűtési rendszerek vizének minőségi vizsgálata, a kazánkőréteg kialakulásáért felelős vízkeménységet okozó ionok meghatározása.
  • A mérnöki gyakorlatban előforduló savas és lúgos jellegű anyagok jellemzése és koncentrációjának meghatározása titrálással.
  • Az építőipar és az autóipar területén alkalmazandó alapvető műanyag és gumifélék minőségi azonosítása.
  • Vas- és mangántartalmú minták elemzése spektrofotometriás módszerrel.

Kötelező irodalom:
Balogh, L., Rusz, L., Vízi, B., Zábó, M., Welther, K.: Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok. Veszprém, 1994.
Kovács, I., Nyulászi, L., Fekete, Cs., Könczöl, L., Terleczky, P.: Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok. BME, Budapest, 2012.

Ajánlott irodalom:
Lesny, J., Simon, G., Végh, D.: Általános kémia. Universitas Győr KHT, 2002.
Berecz, E.: Kémia műszakiaknak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!