Környezeti sugárzások és hatásaik

Környezeti sugárzások és hatásaik
 
Szak: környezetmérnök (kötelezően választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI008_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: Műszaki kémia (NGB_KM001_1) és Környezetünk fizikája (NGB_FI004_1) 
 
Oktatás célja:

A természetes és mesterséges eredetű radioizotópok és sugárzások környezeti hatásainak ismertetése.

 
Tantárgy tartalma:
  • A környezeti sugárzások fajtái, forrásai és jellemzői.
  • A radioaktivitás fogalma, radioaktív bomlások és sugárzások.
  • Dózisfogalmak, dózisegységek az ionizáló sugárzások esetén.
  • Radioaktív sugárzások fizikai, kémiai, biológiai és egészségkárosító hatásai.
  • A természetes eredetű sugárterhelés komponensei (kozmikus, terresztriális, radon stb.).
  • A mesterséges eredetű sugárterhelés komponensei (atomfegyver, atomerőmű, orvosi, hulladék stb.).
  • A környezeti szennyeződéssel járó sugaras és nukleáris balesetek tapasztalatai I. (balesetek csoportosítása, Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála, atomerőművi nukleáris balesetek).
  • A környezeti szennyeződéssel járó sugaras és nukleáris balesetek tapasztalatai II. (fegyverkezési balesetek, ipari és orvosi balesetek).
  • A nemionizáló sugárzások dozimetriája.
  • A nemionizáló sugárzások hatásai és a védekezés.
 
Kötelező irodalom:
Kanyár B., Somlai J., Szabó D. L.: Környezeti sugárzások, radioökológia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.
 
Ajánlott irodalom:
Kanyár B., Béres Cs., Somlai J., Szabó S. A.: Radioökológia és környezeti sugárvédelem, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2000.
Kanyár B., Somlai J., Szabó D. L.: A sugárzások elleni védelem dozimetriai és hatástani alapjai, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.
Németh Z.: Radiokémia és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!