Környezetkémiai alapismeretek

Környezetkémiai alapismeretek
 
Szak: közlekedésmérnök, gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI014_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 

Oktatás célja: A természeti környezet kémiai folyamatainak áttekintése, valamint az emberi tevékenység során keletkező szennyezőanyagok kémiai és biokémiai átalakulásának ismertetése.

 
Tantárgy tartalma:
  • A környezetkémia tárgya, jellemzése, jelentősége. A természeti környezet kémiai folyamatai, evolúciója (elemek keletkezése, a Föld, az élet és a légkör kialakulása és változása).

  • Az atmoszféra kémiája: Az atmoszféra szerkezete, összetétele, nyomgázok és főbb levegőszennyezők forrásai és nyelői. Kémiai átalakulások a légkörben, az ózonlyuk kialakulásának kémiája. A savas esők és a szmog keletkezésének kémiája, a közúti közlekedés levegőszennyezése. Ipari forrásokból származó gázok, porok, aeroszolok, korom és hamu jellemzői és egészségügyi hatásai.

  • A hidroszféra kémiája: A víz előfordulása, fizikai és kémiai tulajdonságai. A természetes édesvizek öntisztulása. Az ipari és a mezőgazdasági forrásokból származó szennyezőanyagok (növényi tápanyagok, oldott szerves és szervetlen vegyületek, olajszennyezés, radioaktív szennyezőanyagok, hőszennyezés stb.) jellemzői. Az ivóvíz és szennyvíz vízkezelési eljárásai.

  • A litoszféra kémiája: A litoszféra felépítése és kémiai összetétele, a földkéregben lejátszódó kémiai folyamatok, talajszennyezések. Műtrágyák, ipari és kommunális hulladékok jellemzői.

  • Az elemek környezeti kémiája: Az elemek (szén, nitrogén, oxigén, foszfor, kén) biogeokémiai körforgása és az emberi tevékenység hatása a körfolyamatokra.

  • A nehézfémek környezeti kémiája: A nehézfémek (ón, ólom, cink, higany, vas, réz stb.) jellemzői, előfordulásuk a természetben, felhasználásuk. Az antropogén beavatkozás fémkörforgásra gyakorolt hatása.

  • Radioaktív izotópok a környezetben: A természetes és a mesterséges eredetű radioizotópok. Az emberi beavatkozás (szénerőművek, egyéb fosszilis erőművek, nyersfoszfátok felhasználása, ásványi sók bányászata) által megnövelt természetes sugárterhelés. Nukleáris hulladék és a radon.

 
Kötelező irodalom:
Papp Sándor: Bevezetés a környezeti kémiába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1999.
 
Ajánlott irodalom:
Papp Sándor-Rolf Kümmel: Környezeti Kémia, Pannon Egyetemi Kiadó, 2005.
Papp Sándor: Biogeokémia, Körfolyamatok a természetben, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002.
Mészáros Ernő: Levegőkémia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1997.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!