Környezeti analitika és mérések

Környezeti analitika és mérések
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM009_1
Óraszám: 2+0+6
Kreditpont: 8
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM005_2 (Kémia II)
 
Oktatás célja:
Környezeti analitikai kémia elméleti és gyakorlati vonatkozásai, klasszikus és műszeres analitikai módszerek oktatása.
 
Tantárgy tartalma:
 
Előadás
 • Az analitikai kémia általános bemutatása.
 • Mintavétel, mintaelőkészítés.
 • Mérési eredmények statisztikai értékelése.
 • Minőségi analízis, a titrimetria alapjai.
 • Titrimetria, acidi-alkalimetria.
 • Redoxi, és csapadékos titrálások, komplexometria.
 • Atomspektroszkópiai, molekulaspektroszkópiai módszerek.
 • Gázkromatográfiás módszerek.
 • Folyadékkromatográfiás módszerek.
 • Tömegspektroszkópia.
 • Egyéb módszerek.
 
Laboratóriumi gyakorlatok
Helyszín: ÉDU-KTVF, Mérőállomás Győr, Török Ignác út 68.
 • Víz-, hulladék- és talaj mintavétel követelményei. Mintaelőkészítés.
 • Titrimetria I.: Redox- és csapadékos titrálások (vízminták KOI értékének és klorid tartalmának meghatározása).
 • Titrimetria II.: Acidi-alkalimetriás és komplexometriás titrálások (vízminták lúgosságának és összes keménységének meghatározása).
 • Spektroszkópiai vizsgálatok (vízminták nitrit tartalmának meghatározása, UV olaj tartalom mérése), TOC mérőműszer bemutatása.
 • Hulladékgazdálkodás alapjai, a hulladékok vizsgálati módszerei.
 • Hulladékvizsgálatok I.: Hulladék előkészítése az atomabszorpciós spektrometriai és gázkromatográfiás mérésekhez.
 • Hulladékvizsgálatok II.: hulladékok elemzése atomabszorpciós spektrometriai és gázkromatográfiás módszerekkel, a hulladékok veszélyességének megállapítása.
 • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei I.
 • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei II.
 • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei III.
 
Kötelező irodalom:
Dr. Beinrohr Ernő: Környezeti analitikai kémia, SZIF 2001.
Erdős József – Vass István – Szalay Dénes: Környezetvédelmi mérések, SZIF 2000.
 
Ajánlott irodalom:
Dr. Pungor Ernő: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó 1991.
Dr. Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis Kiadó 1999.
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!