Kémiatörténet

Kémiatörténet
 
Szak: közlekedésmérnök, környezetmérnök, műszaki menedzser, gazdaságinformatikus (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI013_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:

Az ősi időktől napjainkig terjedő egyetemes kémiatörténet bemutatása, amely széles körű humán műveltségbe ágyazva ad tudományos szakmai ismereteket.

 
Tantárgy tartalma:
  • A kémia jelentősége, szerepe a tudományok rendszerében.
  • A kémiai technikák és ismeretek fejlődésének kezdetei (az ősidők kémiája, az egyiptomi kémiai ismeretek, asszír üvegkészítés, a ciprusi érc és ón kereskedelme stb.).
  • Kémia a görögök és rómaiak korában (a görög elemtan, a korai alkímia, a római cementtől a kínai selyemig stb.).
  • A középkor alkímiája (kínai, hindu, arab és európai).
  • Kémia a reneszánsz korban és a jatrokémia (a desztillálás jelentősége, gyógyszerkészítés, a metallurgiai technológia megújulása).
  • A tudományos kémia kezdetei (az atomelmélet újjáéledése, a kémiai elemektől az indikátorokig, az égésjelenségek vizsgálatainak kezdetei). Kémia a flogisztonelmélet korában (új ásványok és új fémek, gázfelfedezések kora, szén és az acél).
  • A kémiai tudomány forradalma (megfejtik az égés titkát, új elemtan, a sztöchiometria és az atomelmélet születése).
  • Iparrá válik a vegyészet: a vegyi-és rokoniparok (vasgyártás, textilfestés, üvegkészítés).
  • A klasszikus kémiai tudomány (atomelmélet megszilárdulása, periódusos rendszer, Volta-elem, a „vis vitalis” elmélet születése és bukása, kémia az ipar szolgálatában).
  • Szemelvények a modern kémia világából (növényi színanyagoktól a vitaminokig, mezőgazdasági kemikáliák, az építészet kémiája, Nobel és a robbanóipar, a kaucsuk és a műgumi, a szénhidrogén és a szénfeldolgozás, a műanyagok kora stb.).
 
Kötelező irodalom:
Balázs Lóránt: A kémia története I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!