Nanoelektronika

Nanoelektronika
 
Szak: Villamosmérnök, Mérnök informatikus (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGM_FI004_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 3
Előtanulmányi követelmény: ---

Oktatás célja:
A tárgy megismertet a nanoelektronika fizikai alapjaival, olyan példákon keresztül melyek atomi szintig csökkenő méretek követeztében létrejövő tulajdonságváltozásokat szemléltetik. Ismertetésre kerülnek azok az atomi technológiák, melyek révén új anyagok és csúcstechnológiájú elektronikai és optoelektronikai eszközök állíthatók elő. Vizsgálati módszerek és azok összefüggései kerülnek ismertetésre, mellyel a modern elektronika atomi szintű struktúrái és mechanizmusai tárhatók fel és elemezhetők.
 
Tantárgy tartalma:
 • Elektronika és elektronikai technológiák története a nanoelektronika megjelenéséig.
 • Folyadékkristályos anyagok és felhasználási területeik.
 • Szupravezetés és jelentősége a nanoelektronikában.
 • Kristályhibák és hatásaik atomi méretek esetén.
 • Tökéletes egykristályos elektronikai alapanyagok jellemzése és kialakításának lehetősége.
 • Elektronok tulajdonságai két-, egy- és nulladimenziós terekben.
 • Folyamatosan beállítható elektronikai és optikai tulajdonságok – a természetben nem előforduló, mesterséges anyagok.
 • Tökéletes nanoelektronikai anyagok és struktúrák növesztése atomonként: Epitaxiális technológiák (kémia gőzfázisú rétegleválasztás, molekulasugaras epitaxia, stb.).
 • Nanostruktúrák kialakítása egykristályos anyagokban: Atomi maratási technológiák.
 • Nanostruktúrák megjelenítése: A pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia alapjai.
 • Karakterizálási módszerek nanostruktúrák atomi összetételének meghatározása.
 
Irodalom:

Zsebők Ottó: Fejezetek a nanoelektronikából (elektronikus jegyzet).

S. M. Sze : VLSI Technology, McGraw-Hill International Editions, Electrical & Electronic Engineering series ISBN 0-07-100347-9.
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!