Nanoelektronika

Nanoelektronika
 
Szak: Villamosmérnök, Mérnök informatikus (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGM_FI004_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 3
Előtanulmányi követelmény: ---

Oktatás célja:
A tárgy megismertet a nanoelektronika fizikai alapjaival, olyan példákon keresztül melyek atomi szintig csökkenő méretek követeztében létrejövő tulajdonságváltozásokat szemléltetik. Ismertetésre kerülnek azok az atomi technológiák, melyek révén új anyagok és csúcstechnológiájú elektronikai és optoelektronikai eszközök állíthatók elő. Vizsgálati módszerek és azok összefüggései kerülnek ismertetésre, mellyel a modern elektronika atomi szintű struktúrái és mechanizmusai tárhatók fel és elemezhetők.
 
Tantárgy tartalma:
 • Elektronika és elektronikai technológiák története a nanoelektronika megjelenéséig.
 • Folyadékkristályos anyagok és felhasználási területeik.
 • Szupravezetés és jelentősége a nanoelektronikában.
 • Kristályhibák és hatásaik atomi méretek esetén.
 • Tökéletes egykristályos elektronikai alapanyagok jellemzése és kialakításának lehetősége.
 • Elektronok tulajdonságai két-, egy- és nulladimenziós terekben.
 • Folyamatosan beállítható elektronikai és optikai tulajdonságok – a természetben nem előforduló, mesterséges anyagok.
 • Tökéletes nanoelektronikai anyagok és struktúrák növesztése atomonként: Epitaxiális technológiák (kémia gőzfázisú rétegleválasztás, molekulasugaras epitaxia, stb.).
 • Nanostruktúrák kialakítása egykristályos anyagokban: Atomi maratási technológiák.
 • Nanostruktúrák megjelenítése: A pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia alapjai.
 • Karakterizálási módszerek nanostruktúrák atomi összetételének meghatározása.
 
Irodalom:

Zsebők Ottó: Fejezetek a nanoelektronikából (elektronikus jegyzet).

S. M. Sze : VLSI Technology, McGraw-Hill International Editions, Electrical & Electronic Engineering series ISBN 0-07-100347-9.
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!