Mikrofizika

Mikrofizika
 
Szak: Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Mérnök informatikus, Villamosmérnök (kötelezően választható tantárgy)
Neptun kód: NGM_FI003_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---

Oktatás célja:
A tárgy célja az anyagok mikrofizikai tulajdonságainak bemutatása a kristályszerkezettől egészen a félvezető alapú monolit struktúrák kialakításáig. Ismertetésre kerülnek az összetett tulajdonságok révén alkalmazott félvezető és folyadékkristályos anyagok, illetve a legmodernebb elektronikai és optoelektronikai eszközök, valamint ezek előállítási technológiái. A különféle mikrofizikai technológiák és karakterizálási módszerek és ezek összefüggései is ismertetésre kerülnek hagyományos és csúcstechnológiai példákon keresztül.
 
Tantárgy tartalma:
 • Mikrofizika történeti áttekintése.
 • Mikrofizika és makrofizikai folyamatok összefüggései.
 • Folyadékkristályos állapot és típusai.
 • Egykristályos anyagok és leírásuk: Bravais-rácsok és Miller-indexek.
 • Kristályhibák típusai és hatásaik atomi méretek esetén.
 • Tökéletes egykristályos elektronikai anyagok mikrofizikai és technológia jelentősége.
 • Elektronok tulajdonságai két-, egy- és nulladimenziós terekben.
 • A kétdimenziós elektrongáz (2DEG) gyakorlati jelentősége: nagy elektronmobilitású tranzisztor (HEMT).
 • Az egydimenziós struktúrák jelentősége: kvantumzsinór (QWi) lézer.
 • Mikrofizikai karakterizálási módszerek. A pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia alapjai.
 • Folyamatosan beállítható fizikai, elektronikai és optikai tulajdonságok – a természetben nem előforduló, mesterséges kristályos anyagok és jelentőségük.
 • Egykristályos anyagok és struktúrák előállítása atomonként: Additív mikrofizikai technológiák.
 • Mikrofizikai szelektív anyageltávolítási technológiák: Szubtraktív mikrofizikai és kémiai maratási technológiák.
 
Irodalom:

Zsebők Ottó: Fejezetek a nanoelektronika mikrofizikájából (elektronikus jegyzet).

S. M. Sze : VLSI Technology, McGraw-Hill International Editions, Electrical & Electronic Engineering series.

H. P. Myers: Introductory Solid State Physics, Taylor & Francis Publishing, ISBN 0-85066-761-5.

N.W. Ashcroft, N.D. Mermin: Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston, New York, ISBN 0-03-049346-3.

S. M. Sze: VLSI Technology, McGraw-Hill International Editions, Electrical & Electronic Engineering series, ISBN 0-07-100347-9.
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!