Környezetünk fizikája

Környezetünk fizikája
 
Szak: Építőmérnöki, környezetmérnöki (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI004_1
Óraszám: 3+1+0
Kreditpont: 4
Előtanulmányi követelmény: Matematika (Analízis) (NGB_MA002_1)
 
Oktatás célja: A tárgy célja, hogy a hallgató megismerkedjen a fizika gondolkodásmódjával, pár alapterületével (tömegpont-mechanika, rezgőmozgások, hullámmozgás, optika) és néhány olyan területtel, melyek az építő- és környezetmérnöki gyakorlatban különösen fontosak lehetnek, mint pl. a hangterjedés és hőterjedés fizikája.
 
Tantárgy tartalma:
  • Tömegpontok kinematikája és dinamikája.
  • Rezgőmozgások (harmonikus-, csillapított-,  és kényszerrezgések, rezgések összetétele)
  • Hullámmozgások alapfogalmai (egyenes menti, síkbeli- és térbeli hullámok, interferencia, állóhullámok, Huygens-Fresnel elv)
  • Hangtan (hangintenzitás, a hang terjedésének fizikája, elnyelődés közegekben és rétegeken áthatolva)
  • Optika (hullámoptika, elhajlás réseken, rácsokon, fizikai optika, egyszerű leképező rendszerek, lencsék, távcsövek működése)
  • Hővezetés (Fick-törvény, stacionárius hővezetés, Newton-féle lehűlési törvény, egyszerű nemstacionárius hővezetési problémák)
  • Hősugárzás (Stephan-Bolzmann törvény, tárgyak sugárzási hűlése és melegedése)
  • Az atomfizika alapjai (az atomok felépítése, a kvantummechanika alapjai)
 
Kötelező irodalom:

Berta Miklós, Horváth András: Környezeteünk fizikája. (UNIVERSITAS KHT, Győr, 2006)

A jegyzet bővebb, elektronikus változata: Berta Miklós, Farzan Ruszlán, Giczi Ferenc, Horváth András: Fizika mérnököknek. (Letölthető a http://jegyzet.sze.hu -ról)

Az előadás prezentációi: http://jegyzet.sze.hu
Berta M., Czéh Sz., Giczi F.: Elemi fizikai példatár, SZE_MTK, 2013, ISBN 978-963-7175-83-1, http://www.tankonyvtar.hu
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 12. - 2021. február 13.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 19. - 2021. február 20.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!