Fizikatörténet

Fizikatörténet
 
Szak: minden Bsc szak
Neptun kód: NGB_FI005_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: –
 
Oktatás célja:A tárgy célja megismerkedni a természettudományos gondolkozás, főként a fizika kialakulásának történetével és az idők során alkalmazott módszereivel. Nagy figyelmet kap annak megértetése, miért gondolták azt a régi korok emberei, amit gondoltak, milyen utakon jutottak el a mai elméletekig. Ennek tükrében a szaktárgyakból tanult ismeretek is más megvilágításba kerülnek. A tárgy segít a szakmai ismeretek nagyobb távlatokba, összefüggésekbe való beillesztésében.
 
Tantárgy tartalma:
  • A természettudományok helye az ókori gondolkozásban (matematika, mechanika).
  • A Newton előtti mechanika.
  • Az ókori és középkori csillagászat főbb eredményei.
  • Newton mechanikája.
  • Az optika története.
  • A klasszikus elektrodinamika kialakulása, alkalmazása, fejlődése.
  • A speciális és általános relativitáselmélet születése és főbb eredményei.
 
Kötelező irodalom:

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténe (Gondolat Kiadó, több évben)

Letölthető óravázlatok és előadásvideók
(http://fiz-kem.sze.hu/cgi-bin/twiki/view/FizKemPubl/Targy_NGB_FI005) 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!