Fizika informatikusoknak

Fizika

Szak: mérnökinformatikus (kötelező tantárgy)

Neptun kód: NGB_FI001_1

Óraszám: 3+0+0

Kreditpont: 4

Előtanulmányi követelmény: Analízis (NGB_MA001_1), Villamosságtan (NGB_TA001_1)
 
Oktatás célja:
A hallgatók megismerkednek a fizika néhány fontos területével azért, hogy a szakmai tárgyakhoz kellő alaptudományi ismeretekkel rendelkezzenek.
 
Tantárgy tartalma:
 • Kinematika
 • Newton törvényei
 • A dinamika tömegpontra vonatkozó törvényei
 • Megmaradási törvények a mechanikában
 • Rezgőmozgások
 • Hullámmozgás és hangtan
 • Az elektro- és magnetosztatika alapjai
 • Az elektrodinamika alapjai
 • Fizikai optika
 • Geometriai optika
 • Az atomfizika és a kvantummechanika alapjai
 • A felvezetőfizika alapjai
 • A lézerek és mézerek működése

Kötelező irodalom:

Berta Miklós, Farzan Ruszlán, Giczi Ferenc, Horváth András: Fizika informatikusoknak. (UNIVERSITAS KHT, Győr, 2006)

A jegyzet bővebb, elektronikus változata: Berta Miklós, Farzan Ruszlán, Giczi Ferenc, Horváth András: Fizika mérnököknek. (Letölthető a http://jegyzet.sze.hu -ról)

Az előadás prezentációi: http://jegyzet.sze.hu

Berta M., Czéh Sz., Giczi F.: Elemi fizikai példatár, SZE_MTK, 2013, ISBN 978-963-7175-83-1, http://www.tankonyvtar.hu

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 12. - 2021. február 13.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 19. - 2021. február 20.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!