Nukleáris technológia

Nukleáris technológia
 
Szak: villamosmérnök, mérnökinformatika, mechatronika mesterszak (választható tantárgy)
Neptun kód: NGM_FI006_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---

Oktatás célja:
A nukleáris technológiai alkalmazások, illetve a hozzákapcsolódó szakismeretek elsajátítása.
 
Tantárgy tartalma:
 • Alapismeretek összefoglalása (atommag felépítése, magbomlások, radioaktív sugárzások, energiaforrások és energiatermelés).
 • A radioaktív sugárzás hatása az anyagra (fizikai, kémiai és biológiai hatás).
 • Különleges magreakciók (maghasadás, magfúzió, radioaktív izotópok előállítása).
 • Reaktortípusok, felépítésük, működési elvük.
 • Az atomerőművek biztonsága (biztonsági követelmények, az üzemzavar és a baleset fogalma, a mélységben tagolt védelem, kockázat).
 • Az urántechnológia (bányászat, ércfeldolgozás, izotópdúsítás, fűtőelemgyártás, reprocesszálás).
 • A reaktortechnikában használatos anyagok (üzemanyagok, szabályozó anyagok, szerkezeti anyagok, hűtőközeg stb.).
 • Az atomerőművi szerkezeti anyagok korróziós és kontaminációs folyamatai.
 • A kontamináció és a dekontamináció vizsgálati módszerei (laboratóriumi vizsgálati eljárások, félüzemi modellrendszerek, szabványosított vizsgálati eljárások).
 • Dekontaminációs eljárások alkalmazása (mechanikai (fizikai) dekontaminációs módszerek, kémiai dekontaminációs eljárások, elektrokémiai dekontamináció).
 • Nukleáris létesítmények felszámolása.
 • A radioaktív hulladékkezelés és tárolás.
 • A radioaktivitás nem-energetikai célú felhasználása I. (ipari alkalmazások).
 • A radioaktivitás nem-energetikai célú felhasználása II. (mezőgazdasági és környezetvédelmi alkalmazások).
 
Irodalom:
Nagy L. Gy., Nagyné L. K.: Radiokémia és izotóptechnika, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
Németh Z.: Radiokémia és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 1996.
Csom Gy.: Atomerőművek üzemtana I. kötet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.
Varga K., Szabó A., Buják R.: Radioaktív szennyeződések atomerőművekben. A kémia újabb eredményei 97. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.
Wojnárovits L.: Sugárkémia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007

 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!