Műszaki kémia

Műszaki kémia
 
Szak: környezetmérnök, műszaki menedzser, járműmérnök, gépészmérnök, építőmérnök, közlekedésmérnök, műszaki szakoktató (kötelező tantárgy), építészmérnök (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM001_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:
Kémiai alapismeretek elsajátítása.
 
Tantárgy tartalma:
 • A kémia szerepe a természettudományok rendszerében.
 • A kémia alaptörvényei.
 • Az atomok szerkezete, kvantumszámok és atompályák, az elemek periódusos rendszere.
 • Az elektronegativitás, kémiai kötés és kötéstípusok, oxidációs szám.
 • Kémiai nevezéktan.
 • Kémiai reakciók, reakciótípusok, sztöchiometria.
 • A gázállapot, gáztörvények, ideális és reális gázok.
 • A folyadékállapot, oldatok, az oldatok koncentrációegységei, koncentrációszámítás.
 • A szervetlen vegyületek felosztása, savak, bázisok és sók, sav-bázis elméletek.
 • A kémiai egyensúly fogalma, a víz disszociációs egyensúlya, pH-számítás.
 • Szerves kémia alapjai, a szerves vegyületek rendszerezése.
 • A szénhidrogének, a szénhidrogének származékai.
 • Alapvető szerves kémiai reakciók.
 
Kötelező irodalom:

Lesny Juraj, Simon Gábor, Végh Dániel: Általános kémia

Lesny Juraj, Simon Gábor, Szalay Dénes: Általános kémia (elektronikus jegyzet, letölthető: jegyzet.sze.hu)

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!