Környezeti sugárzások és hatásaik

Környezeti sugárzások és hatásaik
 
Szak: környezetmérnök (kötelezően választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI008_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: Műszaki kémia (NGB_KM001_1) és Környezetünk fizikája (NGB_FI004_1) 
 
Oktatás célja:

A természetes és mesterséges eredetű radioizotópok és sugárzások környezeti hatásainak ismertetése.

 
Tantárgy tartalma:
  • A környezeti sugárzások fajtái, forrásai és jellemzői.
  • A radioaktivitás fogalma, radioaktív bomlások és sugárzások.
  • Dózisfogalmak, dózisegységek az ionizáló sugárzások esetén.
  • Radioaktív sugárzások fizikai, kémiai, biológiai és egészségkárosító hatásai.
  • A természetes eredetű sugárterhelés komponensei (kozmikus, terresztriális, radon stb.).
  • A mesterséges eredetű sugárterhelés komponensei (atomfegyver, atomerőmű, orvosi, hulladék stb.).
  • A környezeti szennyeződéssel járó sugaras és nukleáris balesetek tapasztalatai I. (balesetek csoportosítása, Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála, atomerőművi nukleáris balesetek).
  • A környezeti szennyeződéssel járó sugaras és nukleáris balesetek tapasztalatai II. (fegyverkezési balesetek, ipari és orvosi balesetek).
  • A nemionizáló sugárzások dozimetriája.
  • A nemionizáló sugárzások hatásai és a védekezés.
 
Kötelező irodalom:
Kanyár B., Somlai J., Szabó D. L.: Környezeti sugárzások, radioökológia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.
 
Ajánlott irodalom:
Kanyár B., Béres Cs., Somlai J., Szabó S. A.: Radioökológia és környezeti sugárvédelem, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2000.
Kanyár B., Somlai J., Szabó D. L.: A sugárzások elleni védelem dozimetriai és hatástani alapjai, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.
Németh Z.: Radiokémia és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!