Környezetkémiai alapismeretek

Környezetkémiai alapismeretek
 
Szak: közlekedésmérnök, gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI014_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 

Oktatás célja: A természeti környezet kémiai folyamatainak áttekintése, valamint az emberi tevékenység során keletkező szennyezőanyagok kémiai és biokémiai átalakulásának ismertetése.

 
Tantárgy tartalma:
  • A környezetkémia tárgya, jellemzése, jelentősége. A természeti környezet kémiai folyamatai, evolúciója (elemek keletkezése, a Föld, az élet és a légkör kialakulása és változása).

  • Az atmoszféra kémiája: Az atmoszféra szerkezete, összetétele, nyomgázok és főbb levegőszennyezők forrásai és nyelői. Kémiai átalakulások a légkörben, az ózonlyuk kialakulásának kémiája. A savas esők és a szmog keletkezésének kémiája, a közúti közlekedés levegőszennyezése. Ipari forrásokból származó gázok, porok, aeroszolok, korom és hamu jellemzői és egészségügyi hatásai.

  • A hidroszféra kémiája: A víz előfordulása, fizikai és kémiai tulajdonságai. A természetes édesvizek öntisztulása. Az ipari és a mezőgazdasági forrásokból származó szennyezőanyagok (növényi tápanyagok, oldott szerves és szervetlen vegyületek, olajszennyezés, radioaktív szennyezőanyagok, hőszennyezés stb.) jellemzői. Az ivóvíz és szennyvíz vízkezelési eljárásai.

  • A litoszféra kémiája: A litoszféra felépítése és kémiai összetétele, a földkéregben lejátszódó kémiai folyamatok, talajszennyezések. Műtrágyák, ipari és kommunális hulladékok jellemzői.

  • Az elemek környezeti kémiája: Az elemek (szén, nitrogén, oxigén, foszfor, kén) biogeokémiai körforgása és az emberi tevékenység hatása a körfolyamatokra.

  • A nehézfémek környezeti kémiája: A nehézfémek (ón, ólom, cink, higany, vas, réz stb.) jellemzői, előfordulásuk a természetben, felhasználásuk. Az antropogén beavatkozás fémkörforgásra gyakorolt hatása.

  • Radioaktív izotópok a környezetben: A természetes és a mesterséges eredetű radioizotópok. Az emberi beavatkozás (szénerőművek, egyéb fosszilis erőművek, nyersfoszfátok felhasználása, ásványi sók bányászata) által megnövelt természetes sugárterhelés. Nukleáris hulladék és a radon.

 
Kötelező irodalom:
Papp Sándor: Bevezetés a környezeti kémiába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1999.
 
Ajánlott irodalom:
Papp Sándor-Rolf Kümmel: Környezeti Kémia, Pannon Egyetemi Kiadó, 2005.
Papp Sándor: Biogeokémia, Körfolyamatok a természetben, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002.
Mészáros Ernő: Levegőkémia, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1997.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!