Környezeti analitika és mérések

Környezeti analitika és mérések
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM009_1
Óraszám: 2+0+6
Kreditpont: 8
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM005_2 (Kémia II)
 
Oktatás célja:
Környezeti analitikai kémia elméleti és gyakorlati vonatkozásai, klasszikus és műszeres analitikai módszerek oktatása.
 
Tantárgy tartalma:
 
Előadás
 • Az analitikai kémia általános bemutatása.
 • Mintavétel, mintaelőkészítés.
 • Mérési eredmények statisztikai értékelése.
 • Minőségi analízis, a titrimetria alapjai.
 • Titrimetria, acidi-alkalimetria.
 • Redoxi, és csapadékos titrálások, komplexometria.
 • Atomspektroszkópiai, molekulaspektroszkópiai módszerek.
 • Gázkromatográfiás módszerek.
 • Folyadékkromatográfiás módszerek.
 • Tömegspektroszkópia.
 • Egyéb módszerek.
 
Laboratóriumi gyakorlatok
Helyszín: ÉDU-KTVF, Mérőállomás Győr, Török Ignác út 68.
 • Víz-, hulladék- és talaj mintavétel követelményei. Mintaelőkészítés.
 • Titrimetria I.: Redox- és csapadékos titrálások (vízminták KOI értékének és klorid tartalmának meghatározása).
 • Titrimetria II.: Acidi-alkalimetriás és komplexometriás titrálások (vízminták lúgosságának és összes keménységének meghatározása).
 • Spektroszkópiai vizsgálatok (vízminták nitrit tartalmának meghatározása, UV olaj tartalom mérése), TOC mérőműszer bemutatása.
 • Hulladékgazdálkodás alapjai, a hulladékok vizsgálati módszerei.
 • Hulladékvizsgálatok I.: Hulladék előkészítése az atomabszorpciós spektrometriai és gázkromatográfiás mérésekhez.
 • Hulladékvizsgálatok II.: hulladékok elemzése atomabszorpciós spektrometriai és gázkromatográfiás módszerekkel, a hulladékok veszélyességének megállapítása.
 • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei I.
 • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei II.
 • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei III.
 
Kötelező irodalom:
Dr. Beinrohr Ernő: Környezeti analitikai kémia, SZIF 2001.
Erdős József – Vass István – Szalay Dénes: Környezetvédelmi mérések, SZIF 2000.
 
Ajánlott irodalom:
Dr. Pungor Ernő: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó 1991.
Dr. Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis Kiadó 1999.
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 12. - 2021. február 13.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 19. - 2021. február 20.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!