Kémiatörténet

Kémiatörténet
 
Szak: közlekedésmérnök, környezetmérnök, műszaki menedzser, gazdaságinformatikus (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI013_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:

Az ősi időktől napjainkig terjedő egyetemes kémiatörténet bemutatása, amely széles körű humán műveltségbe ágyazva ad tudományos szakmai ismereteket.

 
Tantárgy tartalma:
  • A kémia jelentősége, szerepe a tudományok rendszerében.
  • A kémiai technikák és ismeretek fejlődésének kezdetei (az ősidők kémiája, az egyiptomi kémiai ismeretek, asszír üvegkészítés, a ciprusi érc és ón kereskedelme stb.).
  • Kémia a görögök és rómaiak korában (a görög elemtan, a korai alkímia, a római cementtől a kínai selyemig stb.).
  • A középkor alkímiája (kínai, hindu, arab és európai).
  • Kémia a reneszánsz korban és a jatrokémia (a desztillálás jelentősége, gyógyszerkészítés, a metallurgiai technológia megújulása).
  • A tudományos kémia kezdetei (az atomelmélet újjáéledése, a kémiai elemektől az indikátorokig, az égésjelenségek vizsgálatainak kezdetei). Kémia a flogisztonelmélet korában (új ásványok és új fémek, gázfelfedezések kora, szén és az acél).
  • A kémiai tudomány forradalma (megfejtik az égés titkát, új elemtan, a sztöchiometria és az atomelmélet születése).
  • Iparrá válik a vegyészet: a vegyi-és rokoniparok (vasgyártás, textilfestés, üvegkészítés).
  • A klasszikus kémiai tudomány (atomelmélet megszilárdulása, periódusos rendszer, Volta-elem, a „vis vitalis” elmélet születése és bukása, kémia az ipar szolgálatában).
  • Szemelvények a modern kémia világából (növényi színanyagoktól a vitaminokig, mezőgazdasági kemikáliák, az építészet kémiája, Nobel és a robbanóipar, a kaucsuk és a műgumi, a szénhidrogén és a szénfeldolgozás, a műanyagok kora stb.).
 
Kötelező irodalom:
Balázs Lóránt: A kémia története I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!