Környezeti kémia

Környezeti kémia
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI011_1
Óraszám: 2+1+0
Kreditpont: 3
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM005_2 (Kémia II)
 
Oktatás célja:

Az emberi tevékenység biogeokémiai körfolyamatokra gyakorolt hatásának bemutatása, a kapcsolódó kémiai folyamatok tárgyalása.

 
Tantárgy tartalma:
 • Az emberi tevékenység hatása a biogeokémiai körfolyamatokra.
 • Antropogén szennyezőanyagok az atmoszférában. Porok és aeroszolok. Gáz halmazállapotú szennyezőanyagok. A szennyezőanyagok hatásmechanizmusai.
 • Üvegházhatás, savas eső és füstköd. Gáz halmazállapotú nyomanyagok.
 • A levegőszennyezettség mérése. Szakaszos és automatikus mintavétel.
 • Antropogén szennyezőanyagok a hidroszférában. Növényi tápanyagok fajtái és hatásmechanizmusai.
 • Oxigénfogyasztó szennyezőanyagok. Alifás, cikloalifás, aromás és policiklusos aromás szénhidrogének.
 • Klórozott szerves vegyületek. Poliklórozott bifenilek. Poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok. Peszticidek, tenzidek és fémvegyületek.
 • Radioaktív szennyezőanyagok.
 • A vizek jellemzése összegparaméterekkel.
 • Antropogén szennyezőanyagok a pedoszférában.
 • Fémek környezeti kémiája. Nehézfémek a természeti környezetben. Esszenciális és mérgező nehézfémek.
 • Nehézfémek: arzén, ón és ólom előfordulása, szerepe és környezeti hatása. Nehézfémek: cink, kadmium és higany előfordulása, szerepe és környezeti hatása.
 • Nehézfémek: króm, mangán és vas előfordulása, szerepe és környezeti hatása.
 
Kötelező irodalom:
Papp S. – R. Kümmel: Környezeti kémia, Tankönyvkiadó, Budapest 1992.
Moser M. – Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest 1992.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!