Kémia II.

Kémia II.
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM005_2
Óraszám: 4+0+2
Kreditpont: 6
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM005_1 (Kémia I)
 
Oktatás célja:
Levegőkémiai, vízkémiai és talajkémiai ismeretek elsajátítása.
 
Tantárgy tartalma:
 
Előadás
 • A levegőkémia, vízkémia, talajkémia szerepe, jelentősége a természettudományok rendszerében.
 • Levegőkémia I: Az atmoszféra szerkezete, összetétele.
 • Levegőkémia II: A fotokémia alapjai. Üvegházhatású gázok.
 • Levegőkémia III: Kémiai reakciók az atmoszférában.
 • Vízkémia I: A hidrokémia alapjai. A víz szerkezete és tulajdonságai.
 • Vízkémia II: A hidroszférában lejátszódó kémiai folyamatok. A káros anyagok lebontása.
 • Vízkémia III: A vizek minősége, fizikai és kémiai vízminősítés.
 • Talajkémia I: A litoszféra szerkezete és tulajdonságai. A talaj szilárd fázisa. A talaj folyékony és légnemű fázisa.
 • Talajkémia II: Mállási folyamatok kémiája.
 • Talakémia III: Kationcsere a talajban. Anionok és molekulák visszatartása.
 
Laboratóriumi gyakorlatok
 • Spektrofotometria
 • Vízkeménység mérés
 • Vékonyréteg kromatográfia
 • Atomabszorpció
 • Gázkromatográfia
 • Lángfotometria
 
Kötelező irodalom:
Lesny-Simon-Végh: Speciális kémia, Novadat, 1996.
Nagy-Vass-Erdős-Szalay: Környezetvédelmi mérések, SZIF-Univ. Kft. 2000.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 12. - 2021. február 13.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 19. - 2021. február 20.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!