Kémia II.

Kémia II.
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM005_2
Óraszám: 4+0+2
Kreditpont: 6
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM005_1 (Kémia I)
 
Oktatás célja:
Levegőkémiai, vízkémiai és talajkémiai ismeretek elsajátítása.
 
Tantárgy tartalma:
 
Előadás
 • A levegőkémia, vízkémia, talajkémia szerepe, jelentősége a természettudományok rendszerében.
 • Levegőkémia I: Az atmoszféra szerkezete, összetétele.
 • Levegőkémia II: A fotokémia alapjai. Üvegházhatású gázok.
 • Levegőkémia III: Kémiai reakciók az atmoszférában.
 • Vízkémia I: A hidrokémia alapjai. A víz szerkezete és tulajdonságai.
 • Vízkémia II: A hidroszférában lejátszódó kémiai folyamatok. A káros anyagok lebontása.
 • Vízkémia III: A vizek minősége, fizikai és kémiai vízminősítés.
 • Talajkémia I: A litoszféra szerkezete és tulajdonságai. A talaj szilárd fázisa. A talaj folyékony és légnemű fázisa.
 • Talajkémia II: Mállási folyamatok kémiája.
 • Talakémia III: Kationcsere a talajban. Anionok és molekulák visszatartása.
 
Laboratóriumi gyakorlatok
 • Spektrofotometria
 • Vízkeménység mérés
 • Vékonyréteg kromatográfia
 • Atomabszorpció
 • Gázkromatográfia
 • Lángfotometria
 
Kötelező irodalom:
Lesny-Simon-Végh: Speciális kémia, Novadat, 1996.
Nagy-Vass-Erdős-Szalay: Környezetvédelmi mérések, SZIF-Univ. Kft. 2000.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!