Kémia I.

Kémia I.
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM005_1
Óraszám: 4+0+2
Kreditpont: 6
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM001_1 (Műszaki kémia)
 
Oktatás célja:
Alapvető kémiai fogalmak megismertetése és a kémiai laboratóriumi munka alapjainak elsajátítása a gyakorlatban is.
 
Tantárgy tartalma:
 
Előadás
 • Az elektrokémia alapjai, fajlagos és moláris vezetőképesség.
 • Elektródpotenciál, Nernst-egyenlet, galváncellák működése.
 • Elektrolízis, elektródpolarizáció, elektrokémia gyakorlati alkalmazása.
 • A szervetlen kémia alapjai, az elemek és vegyületeik csoportosítása, általános jellemzése.
 • A nemfémes elemek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, gyakorlati alkalmazásuk.
 • A fémek fizikai és kémiai tulajdonságai, vegyületeik, előfordulásuk a természetben, gyakorlati alkalmazásuk.
 • Kémiai egyensúlyok, ionszorzat, pH, hidrolízis, puffer hatás, oldhatósági szorzat.
 • Anyagmérleg fogalma, egyensúlyban levő inert és nem inert rendszerek.
 • Nem egyensúlyban levő inert és nem inert rendszerek, anyagmérleg számítások.
 
Laboratóriumi gyakorlatok
 • Analitikai laboratóriumi munkák alapjai.
 • Oldatkoncentráció meghatározása titrálással.
 • Víz oldott oxigéntartalmának meghatározása.
 • Műanyagok vizsgálata.
 • pH, vezetőképesség és sűrűség mérése.
 
Kötelező irodalom:
Lesny J., Simon G., Végh D.: Speciális kémia, Novadat, 1996.
 
Ajánlott irodalom:
Papp S., R. Kümmel: Környezeti kémia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.
Lesny J., Simon G., Végh D.: Általános kémia, Universitas Győr KHT, 2002.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!