Bevezetés a nukleáris technikába

Bevezetés a nukleáris technikába
 
Szak: gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI010_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:
A tantárgy felöleli az BSc képzés szintjén a nukleáris technikára vonatkozó alapismereteket. A tananyagban kiemelt helyet foglalnak el azok a fejezetek, amelyek a műszaki alkalmazások szempontjából jelentős szerepet játszanak.
 
Tantárgy tartalma:
 • Az atommagok tulajdonságai és a magerők
 • A magmodellek
 • Az atommagok radioaktív átalakulásai
 • A radioaktív sugárzás kölcsönhatása az anyaggal
 • Magreakciók
 • A radioaktív sugárzások detektálása
 • A radioaktív sugárzások méréstechnikája
 • Atommag spektroszkópia
 • A neutronfizika alapjai
 • Részecskegyorsítók, reaktorok, atomenergetika
 • A radioaktív izotópok előállítása és felhasználása, különös tekintettel az anyagszerkezeti vizsgálatokra
 • A radioaktív sugárzások elleni védekezés módszerei
 • A radioaktív sugárzások környezeti hatásai
 • Sugárbalesetek.
 
Kötelező irodalom:

Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.

Kanyár Béla, Németh Zoltán: Anyagszerkezeti vizsgálatok radioaktív sugárzással, Veszprém, 1999.

Kanyár Béla, Somlai János, Szabó D. László: A sugárzások elleni védelem dozimetriai és hatástani alapjai, Veszprém, 1999.

Kiss Dezső: Atommagtechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

Kanyár Béla, Somlai János, Szabó D. László: Környezeti sugárzások, radioökológia, Veszprém, 1999.

K. N. Muhin: Kísérleti magfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!