Atomenergia felhasználása és környezeti hatásai

Atomenergia felhasználása és környezeti hatásai
 
Szak: környezetmérnök (kötelezően választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI009_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: Műszaki kémia (NGB_KM001_1) és Környezetünk fizikája (NGB_FI004)
 
Oktatás célja:
Alapismeretek elsajátítása a nukleáris technológia és atomenergetika területén
 
Tantárgy tartalma:
  • A nukleáris energia szerepe, jelentősége a XXI. században
  • Alapismeretek összefoglalása (magbomlások, radioaktív sugárzások, különleges magreakciók)
  • A nukleáris fűtőanyag ciklus
  • Az atomreaktorok típusai és fejlesztésük tendenciái
  • Az atomreaktorok üzemviteli és biztonságtechnikai jellemzői
  • A Paksi Atomerőmű felépítése, üzemvitele, biztonsági és sugárvédelmi rendszere
  • A radioaktív kontamináció-dekontamináció, szerkezeti anyagok korróziója és korrózióvédelme
  • Atomerőművek radionuklid kibocsátásai a környezetbe
  • Radioaktív hulladékok osztályozása
  • Radioaktív hulladékok kezelése, átmeneti és végleges elhelyezése
 
Kötelező irodalom:
Németh Z.: Radiokémia és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 1996.
 
Ajánlott irodalom:
Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika, Műegyetemi Kiadó, Bp. 1997.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!