Fizika és Kémia Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatásai:

 • Fúziós plazmák diagnosztikája

2002 óta vesz részt Egyetemünk a Magyar Fúziós Szövetség munkájában. Ezen kutatások célja a fúziós energiatermelés megvalósításának előkészítése, előmozdítása. A kutatómunka az EURATOM keretében zajlik, EU-s támogatással. A tanszék különböző típusú plazmadiagnosztikák fejlesztésében, működtetésében vesz részt.

 • Témavezető (a SZE részéről): Dr. Berta Miklós PhD, egyetemi docens;   bertam@sze.hu
 • Évi EU-s támogatás: kb. 1 000 000 Ft

Elért eredmények:

 • M. Berta et al.: Development of atomic beam probe for tokamaks, Fusion Eng. Des. (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2013.05. 064  (Vol. 88.) (IF: ~1,49)
 • P. Hacek, M. Berta, J. Stockel, V. Weinzettl, G. Anda, G. Veres, S. Zoletnik: New detection system for fast density measurements using the lithium beam on the COMPASS Tokamak, WDS'13 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 2013. p. 86–90.
 • M. Odstrcil, J. Mlynar, V. Weinzettl, P. Hacek, M. Berta, T. Szabolics, A. Bencze: Dust observation in the COMPASS Tokamak using fast camera, WDS'13 Proceedings of Contributed Papers, Part II, 2013. p. 73–79.
 • Környezeti minták szennyező anyagainak vizsgálata

A tanszék környezetkémiai kutatócsoportja 2012-ben alakult meg a Széchenyi István Egyetem Belső Kutatási Főirány Pályázat támogatásával. A 2013. évi kutatómunka célja policiklusos aromás szénhidrogének és nehézfémek koncentrációinak vizsgálata felszíni víz és mederüledék mintákban.

 • Témavezető: Nagyné Dr. Szabó Andrea PhD, egyetemi docens;  nszaboa@sze.hu

Elért eredmények:

 • A. Szabó Nagy, J. Szabó, I. Vass: Trace metal and metalloid levels in surface water of Marcal River before and after the Ajka red mud spill, Hungary, Environmental Science and Pollution Research, 20(11)  p. 7603–7614. (2013.) (IF: ~2,618 )
 • A. Szabó Nagy. G. Simon, J. Szabó, I. Vass: Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface water and bed sediments of the Hungarian upper section of the Danube River, Environmental Monitoring and Assessment 185:(6) p. 4619-4631. (2013) (IF: ~1,592)
 • A. Szabó Nagy, J. Szabó, I. Vass: Occurrence and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface water of the Raba River, Hungary, Journal of Environmental Science and Health Part A - Toxic/Hazardous substances & Environmental Engineering 48:(10) p. 1190–1200. (2013) (IF: ~1,252)
 • A. Szabó Nagy. G. Simon, J. Szabó, I. Vass: Assessment of arsenic levels in surface water of the Marcal River, Hungary, Proceedings of the 4th International Scientific Conference Applied Natural Sciences 2013, p. 80–84. (2013)
 • Optikai és színtani modellezés a digitális képfeldolgozásban
A digitális képfeldolgozás terén a tanszék kutatási területei: az emberi látás szimulációja, látási viszonyok modellezése közlekedési szituációkban, felületek reflexiós színképének vizsgálata digitális képek alapján, orvosi diagnosztikai képek feldolgozása.
 • Témavezető: Dr. Horváth András CSc, egyetemi docens; horvatha@sze.hu
 • Zs. Sávoli, B. Kránicz, A. Horváth: Spectral reconstruction on the basis of several samples and principal components analysis, Acta Technica Jaurinensis 6:(4) p. 79–85. (2013)
 • A. Horváth, B. Kránicz, Zs. Sávoli, Cs. I. Hencz, G. Takács: Environmental conditions causing change of colour on the packaging of products, Acta Technica Jaurinensis 6:(4) p. 31–39. (2013)

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!