Optikai és színtani modellezés a digitális képfeldolgozásban

Optikai és színtani modellezés a digitális képfeldolgozásban

 

Az alkalmazások igen széles körében, ipari, orvosi és természettudományos kutatásokban és fejlesztésekben egyre jelentősebb szerepet játszik a digitális képfeldolgozás. Ez annak köszönhető, hogy robbanásszerűen terjednek a elérhető árú képrögzítő berendezések és a képek kifinomult feldolgozására alkalmas számítógépek. A képfeldolgozásnak kiforrott módszerei alakultak ki az elmúlt évtizedekben, de sok fejlődés várható attól, ha ezeket a vizsgált probléma optikai modellezésével egészítjük ki. A kép kialakulásának szimulációjával ugyanis pontosabb módszerek adhatók a különböző területek szeparálására, a színi információk alapján a felület fizikai tulajdonságainak megállapítására. A fénytani ismeretek és a klasszikus képfeldolgozási eljárások ötvözése újszerű módszereket, alkalmazásokat és a régiek pontosítását is ígéri.

Konkrét kutatási területek:
  • Az emberi látás szimulációja, a retina számítógépes modellezése.
  • Látási viszonyok modellezése közlekedési szituációkban.
  • Felületek reflexiós színképének vizsgálata digitális képek alapján.
  • Orvosi diagnosztikai képek feldolgozása.

E területeken Dr. Horváth András vezetésével három doktorandusz dolgozik.

Kapcsolattartó: Dr. Horváth András PhD egyetemi docens

Elérhetőség: E-mail: horvatha@sze.hu,Telefon: (96) 613-554


Referenciák:

Zsolt Sávoli, Balázs Kránicz, András Horváth:
Spectral Reconstruction on the Basis of Several Samples and Principal Components Analysis,
Acta Technica Jaurinensis vol 6:(4) pp. 79-85. (2013)

András Horváth, Balázs Kránicz, Zsolt Sávoli, Csaba Imre Hencz, Gábor Takács:
Environmental Conditions Causing Change of Colour on the Packaging of Products,
Acta Technica Jaurinensis vol 6:(4) pp. 31-39. (2013)

András Horváth, Gábor Dömötör:
Computational Simulation Of Mesopic Vision Based On Camera Recordings,
Közlésre elfogadva: „Light and Engineering”, 2013. december

István Rácz, András Horváth, Milán Szalai, Szabolcs Spindler, Gyöngyi Kiss, Henriett Regöczi, Zoltán Horváth
Digital Image Processing Software for Predicting the Histology of Small Colorectal Polyps by Using Narrow-Band Imaging Magnifying Colonoscopy
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 81:(5) p. 259. (2015)

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2020. október 30.
Magyar Tudomány Ünnepe 2020. november 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 6. - 2020. november 7.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!