Környezeti kémia

Környezeti kémia
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI011_1
Óraszám: 2+1+0
Kreditpont: 3
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM005_2 (Kémia II)
 
Oktatás célja:

Az emberi tevékenység biogeokémiai körfolyamatokra gyakorolt hatásának bemutatása, a kapcsolódó kémiai folyamatok tárgyalása.

 
Tantárgy tartalma:
 • Az emberi tevékenység hatása a biogeokémiai körfolyamatokra.
 • Antropogén szennyezőanyagok az atmoszférában. Porok és aeroszolok. Gáz halmazállapotú szennyezőanyagok. A szennyezőanyagok hatásmechanizmusai.
 • Üvegházhatás, savas eső és füstköd. Gáz halmazállapotú nyomanyagok.
 • A levegőszennyezettség mérése. Szakaszos és automatikus mintavétel.
 • Antropogén szennyezőanyagok a hidroszférában. Növényi tápanyagok fajtái és hatásmechanizmusai.
 • Oxigénfogyasztó szennyezőanyagok. Alifás, cikloalifás, aromás és policiklusos aromás szénhidrogének.
 • Klórozott szerves vegyületek. Poliklórozott bifenilek. Poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok. Peszticidek, tenzidek és fémvegyületek.
 • Radioaktív szennyezőanyagok.
 • A vizek jellemzése összegparaméterekkel.
 • Antropogén szennyezőanyagok a pedoszférában.
 • Fémek környezeti kémiája. Nehézfémek a természeti környezetben. Esszenciális és mérgező nehézfémek.
 • Nehézfémek: arzén, ón és ólom előfordulása, szerepe és környezeti hatása. Nehézfémek: cink, kadmium és higany előfordulása, szerepe és környezeti hatása.
 • Nehézfémek: króm, mangán és vas előfordulása, szerepe és környezeti hatása.
 
Kötelező irodalom:
Papp S. – R. Kümmel: Környezeti kémia, Tankönyvkiadó, Budapest 1992.
Moser M. – Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest 1992.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!