Nukleáris energetikai berendezések diagnosztikája

Nukleáris energetikai berendezések diagnosztikája

Tanszékünk megalakulása óta foglalkozik ipari - elsősorban nukleáris energetikai - berendezések diagnosztikájával.
 
Az atomreaktorok belső konstrukciós elemeinek folyamatos rezgésvizsgálata fontos előfeltétele a reaktorok biztonságos üzemeltetésének. Ezen rezgések az általuk keltett neutronzajon keresztül hatékonyan tanulmányozhatóak. Tanszékünk a neutronzajon alapuló rezgésdiagnosztika által szolgáltatott adatok feldolgozásában, valamint a mérés modelle-zésében vállalt szerepet.
 
Az utóbbi években figyelmünk a fúziós berendezések diagnosztikája felé fordult. Ezen a területen különböző diagnosztikai eljárások fejlesztésében, modellezésében és adat-kiértékeléseben veszünk részt. Ilyen eljárások például a nyaláb emissziós mérési eljárások, a Langmuir szondás mérési eljárások vagy a plazma szennyezők transzportjának vizsgálatai.
 
Ezeket a kutatásokat hazai és külföldi együttműködések keretében végeztük, végezzük.
 
Együttműködő partnereink:
 • MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Nukleáris Technikai Intézete
 • Cseh Tudományos Akadémia Plazmafizikai Kutatóintézete Prága
 • Svájci Központi Plazmafizikai Kutatóintézet Lausanne

Kapcsolattartó: Dr. Berta Miklós PhD egyetemi docens

Elérhetőség: E-mail: bertam@sze.hu

Referenciák:

 • Berta M., Pór G. The effect of the matrix condition number on the estimate of core barrel motion. Progress in Nuclear Energy, Vol. 34. No. 1, pp. 1 – 11, (1999)

 • G. Pór, M. Berta, M. Csúvár Measurement of the coolant flow rate using correlation of temperature fluctuations Progress in Nuclear Energy, (2002)

 • S. Zoletnik, G. Petravich, A. Bencze, M. Berta, S. Fiedler, K. McCormick, J. Schweinzer Two-dimensional density and density fluctuation diagnostic for the edge plasma in fusion devices Review of Scientific Instruments 76 073504 (2005)

 • A. Bencze, M. Berta, S. Zoletnik, J. Stöckel, J. Adámek, M. Hron Observation of zonal flow-like structures using theautocorrelation-width technique Plasma Phys. Control. Fusion 48 (2006) S137–S153

 • G. Van Oost, M. Berta, J. Brotánková et al.: Joint experiments on small tokamaks: edge plasma studies on CASTOR, Nucl. Fusion 47 (2007) 378–386

 • V. Weinzettl, R. Panek, M. Berta at al.: Overview of the COMPASS diagnostics, Fusion Eng. Des. (2011)

 • L. Bardóczi, M. Berta, A. Bencze: Inverse energy cascade and turbulent transport in quasi-two-dimensional magnetized electrolyte system: An experimental study, PHYSICAL REVIEW E 85, 056315 (2012)

 • M. Berta, et al.: Development of atomic beam probe for tokamaks, Fusion Eng. Des. (2013)

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!