Nanoelektronika

Nanoelektronika
 
Szak: Villamosmérnök, Mérnök informatikus (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGM_FI004_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 3
Előtanulmányi követelmény: ---

Oktatás célja:
A tárgy megismertet a nanoelektronika fizikai alapjaival, olyan példákon keresztül melyek atomi szintig csökkenő méretek követeztében létrejövő tulajdonságváltozásokat szemléltetik. Ismertetésre kerülnek azok az atomi technológiák, melyek révén új anyagok és csúcstechnológiájú elektronikai és optoelektronikai eszközök állíthatók elő. Vizsgálati módszerek és azok összefüggései kerülnek ismertetésre, mellyel a modern elektronika atomi szintű struktúrái és mechanizmusai tárhatók fel és elemezhetők.
 
Tantárgy tartalma:
 • Elektronika és elektronikai technológiák története a nanoelektronika megjelenéséig.
 • Folyadékkristályos anyagok és felhasználási területeik.
 • Szupravezetés és jelentősége a nanoelektronikában.
 • Kristályhibák és hatásaik atomi méretek esetén.
 • Tökéletes egykristályos elektronikai alapanyagok jellemzése és kialakításának lehetősége.
 • Elektronok tulajdonságai két-, egy- és nulladimenziós terekben.
 • Folyamatosan beállítható elektronikai és optikai tulajdonságok – a természetben nem előforduló, mesterséges anyagok.
 • Tökéletes nanoelektronikai anyagok és struktúrák növesztése atomonként: Epitaxiális technológiák (kémia gőzfázisú rétegleválasztás, molekulasugaras epitaxia, stb.).
 • Nanostruktúrák kialakítása egykristályos anyagokban: Atomi maratási technológiák.
 • Nanostruktúrák megjelenítése: A pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia alapjai.
 • Karakterizálási módszerek nanostruktúrák atomi összetételének meghatározása.
 
Irodalom:

Zsebők Ottó: Fejezetek a nanoelektronikából (elektronikus jegyzet).

S. M. Sze : VLSI Technology, McGraw-Hill International Editions, Electrical & Electronic Engineering series ISBN 0-07-100347-9.
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Szenátusi ülés 2017. június 26. 14:00 - 16:00
Diplomaátadó ünnepély - MÉK 2017. június 30. 15:00 - 17:00
Diplomaátadó ünnepély - DFK (jogász szak) 2017. július 1. 10:00 - 12:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!