Mérnöki fizika

Mérnöki fizika
 
Szak: Gépészmérnöki, Műszaki szakoktatói informatika, Mérnöktanár – Gépész, Mechatronikai mérnök, Közlekedésmérnök, Műszaki szakoktató gépész, Műszaki szakoktató közlekedési, Műszaki menedzser, Járműmérnöki, Logisztikai mérnöki, Mérnöktanár (közlekedés szakirány), Mérnöktanár (Gépész-mechatronika szakirány (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI002_1
Óraszám: 3+1+0
Kreditpont: 4
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:
A hallgatók megismerkednek a fizika néhány fontos területével annak érdekében, hogy ezzel a szakmai tárgyakhoz kellő alaptudományi ismeretekkel rendelkezzenek.
 
Tantárgy tartalma:
 • A klasszikus mechanika alapjai
 • Newton törvényei
 • Kinematika és dinamika tömegpontra vonatkozó törvényei
 • Rezgőmozgások
 • Hullámmozgás
 • Hangtan
 • Geometriai optika
 • Fizikai optika
 • Bevezetés az atomfizikába
 • A fény részecsketermészete
 • Anyaghullámok
 • Az anyag atomos szerkezete
 • Atommodellek
 • A kvantummechanika alapjai
 • Az atomok kvantummechanikai leírása
 • A félvezetők fizikája
 • Mézerek és lézerek.

Kötelező irodalom:

Berta Miklós, Farzan Ruszlán, Giczi Ferenc, Horváth András: Mérnöki fizika. (UNIVERSITAS KHT, Győr, 2006).

Berta M., Czéh Sz., Giczi F.: Elemi fizikai példatár, SZE_MTK, 2013, ISBN 978-963-7175-83-1, http://www.tankonyvtar.hu

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!