Környezeti analitika és mérések

Környezeti analitika és mérések
 
Szak: környezetmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_KM009_1
Óraszám: 2+0+6
Kreditpont: 8
Előtanulmányi követelmény: NGB_KM005_2 (Kémia II)
 
Oktatás célja:
Környezeti analitikai kémia elméleti és gyakorlati vonatkozásai, klasszikus és műszeres analitikai módszerek oktatása.
 
Tantárgy tartalma:
 
Előadás
  • Az analitikai kémia általános bemutatása.
  • Mintavétel, mintaelőkészítés.
  • Mérési eredmények statisztikai értékelése.
  • Minőségi analízis, a titrimetria alapjai.
  • Titrimetria, acidi-alkalimetria.
  • Redoxi, és csapadékos titrálások, komplexometria.
  • Atomspektroszkópiai, molekulaspektroszkópiai módszerek.
  • Gázkromatográfiás módszerek.
  • Folyadékkromatográfiás módszerek.
  • Tömegspektroszkópia.
  • Egyéb módszerek.
 
Laboratóriumi gyakorlatok
Helyszín: ÉDU-KTVF, Mérőállomás Győr, Török Ignác út 68.
  • Víz-, hulladék- és talaj mintavétel követelményei. Mintaelőkészítés.
  • Titrimetria I.: Redox- és csapadékos titrálások (vízminták KOI értékének és klorid tartalmának meghatározása).
  • Titrimetria II.: Acidi-alkalimetriás és komplexometriás titrálások (vízminták lúgosságának és összes keménységének meghatározása).
  • Spektroszkópiai vizsgálatok (vízminták nitrit tartalmának meghatározása, UV olaj tartalom mérése), TOC mérőműszer bemutatása.
  • Hulladékgazdálkodás alapjai, a hulladékok vizsgálati módszerei.
  • Hulladékvizsgálatok I.: Hulladék előkészítése az atomabszorpciós spektrometriai és gázkromatográfiás mérésekhez.
  • Hulladékvizsgálatok II.: hulladékok elemzése atomabszorpciós spektrometriai és gázkromatográfiás módszerekkel, a hulladékok veszélyességének megállapítása.
  • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei I.
  • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei II.
  • Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok módszerei és eszközei III.
 
Kötelező irodalom:
Dr. Beinrohr Ernő: Környezeti analitikai kémia, SZIF 2001.
Erdős József – Vass István – Szalay Dénes: Környezetvédelmi mérések, SZIF 2000.
 
Ajánlott irodalom:
Dr. Pungor Ernő: Analitikai kémia, Tankönyvkiadó 1991.
Dr. Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai, Semmelweis Kiadó 1999.
 

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!