Bevezetés a nukleáris technikába

Bevezetés a nukleáris technikába
 
Szak: gépészmérnök, járműmérnök, mechatronikai mérnök (választható tantárgy)
Neptun kód: NGB_FI010_1
Óraszám: 2+0+0
Kreditpont: 2
Előtanulmányi követelmény: ---
 
Oktatás célja:
A tantárgy felöleli az BSc képzés szintjén a nukleáris technikára vonatkozó alapismereteket. A tananyagban kiemelt helyet foglalnak el azok a fejezetek, amelyek a műszaki alkalmazások szempontjából jelentős szerepet játszanak.
 
Tantárgy tartalma:
 • Az atommagok tulajdonságai és a magerők
 • A magmodellek
 • Az atommagok radioaktív átalakulásai
 • A radioaktív sugárzás kölcsönhatása az anyaggal
 • Magreakciók
 • A radioaktív sugárzások detektálása
 • A radioaktív sugárzások méréstechnikája
 • Atommag spektroszkópia
 • A neutronfizika alapjai
 • Részecskegyorsítók, reaktorok, atomenergetika
 • A radioaktív izotópok előállítása és felhasználása, különös tekintettel az anyagszerkezeti vizsgálatokra
 • A radioaktív sugárzások elleni védekezés módszerei
 • A radioaktív sugárzások környezeti hatásai
 • Sugárbalesetek.
 
Kötelező irodalom:

Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983.

Kanyár Béla, Németh Zoltán: Anyagszerkezeti vizsgálatok radioaktív sugárzással, Veszprém, 1999.

Kanyár Béla, Somlai János, Szabó D. László: A sugárzások elleni védelem dozimetriai és hatástani alapjai, Veszprém, 1999.

Kiss Dezső: Atommagtechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

Kanyár Béla, Somlai János, Szabó D. László: Környezeti sugárzások, radioökológia, Veszprém, 1999.

K. N. Muhin: Kísérleti magfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:55
Tantárgyválasztás a 2018/19. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi ülés 2018. augusztus 27. 16:00 - 18:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!