Anyagtudomány és technológia

Anyagtudomány és technológia
 
Szak: Villamosmérnök (kötelező tantárgy)
Neptun kód: NGB_AU014_1
Óraszám: 4+0+0
Kreditpont: 5
Előtanulmányi követelmény: Fizika villamosmérnököknek I.
 
Oktatás célja:
A legelterjedtebb és legújabb elektronikai alapanyagok és csúcstechnológiájú félvezetőanyagok, valamint optikai és elektronikai félvezető eszközök tulajdonságainak és szerteágazó előállítási technológiáinak megismerése egészen az atomi szintig. Mikro- és nanoelektronikai anyagvizsgálati és karakterizálási módszerek alapjainak megismerése.
 
Tantárgy tartalma:
 • Anyagtudomány és elektronikai technológiák története.
 • Kristályos anyagok tulajdonságai.
 • Kristályhibák típusai és jelentőségük.
 • Vegyület-félvezetők
 • Nagytisztaságú egykristályok növesztése.
 • Multifunkcionális oxidréteg kialakítása szilíciumban.
 • Epitaxiális rétegnövesztési technológiák – egykristályos anyagok előállítása atomonként.
 • Karakterizálása elektronnyaláb segítségével: pásztázó és transzmissziós elektronmikroszkópia, energiadiszperzív röntgen spektroszkópia, Auger-elektron spektroszkópia.
 • Optikai és elektronsugaras litográfiai technológiák.
 • Nedves kémiai és száraz maratási technológiákkal.
 • Vékonyréteg elektronikai technológiák.
 • Vastagréteg elektronikai technológiák.
 
Kötelező irodalom:

Zsebők Ottó: Anyagtudomány és technológia (Fejezetek a vegyület-félvezetőkből és a félvezetők technológiáiból) (pdf) Széchenyi István Egyetem (ISBN 978-615-5391-01-9).

Fizika és Kémia Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2017. július 27. 00:00 - 2017. augusztus 20. 23:00
Munkaszüneti nap 2017. augusztus 20. 00:00 - 23:55
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2017. augusztus 23. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55
Központi áramszünet 2017. augusztus 25. - 2017. augusztus 26.
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév első félévére 2017. augusztus 28. 06:00 - 2017. szeptember 2. 23:55

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!